TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI FUJI SOLAR

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY

NHÂN SỰ:

  • Hiện tại, nhà máy điện năng lượng mặt trời Fuji Solar có hơn 150 công nhân viên, bao gồm khoảng 80 công nhân sản xuất và bảo trì (bao gồm cả tổ trưởng), 20 kỹ sư phụ trách sản xuất từng dự án và quản lý chất lượng. 50 nhân sự phụ trách các mảng: hành chính – nhân sự, bảo vệ, kế toán, thủ kho, tài xế, vệ sinh nhà máy, …
  • Công nhân sản xuất được chia thành các tổ theo chức năng. Mỗi tổ do các tổ trưởng quản lý và trực tiếp điều hành sản xuất.

TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN:

  • Toàn bộ cán bộ và công nhân ở nhà máy tại khu vực làm việc được trang bị mũ, áo bảo hộ, giày mũi sắt, bao tay đầy đủ theo quy định về bảo hộ dành cho chuyên ngành.
  • Chế độ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị được thực hiện chặt chẽ.
  • Ngoài ra, tùy theo những yêu cầu dành cho các nhóm việc chuyên trách mà công nhân được trang bị thêm những phương tiện như: Kính đen và kính hàn chuyên dụng cho công nhân phụ trách hàn; Kính trong dành cho công nhân phụ trách chà mài làm sạch cấu kiện; Khẩu trang dành cho công nhân; …

 

.

 

 

 

 

Tin Liên Quan